KP bliver til Ferrum Robotics

KP bliver til Ferrum Robotics

jan 22, 2021

I juni 2020 etablerede Ferrum Group selskabet KP Robotics på fundamentet af konkursramte KP Automation. Siden overtagelsen har KP Robotics sat alting ind på at afslutte en række igangværende projekter for det gamle selskab. Projektet er lykkedes til fulde, og tiden er nu inde til at se fremad og lægge relationen til KP Automation bag sig. Derfor ændrer KP Robotics pr. 1. januar 2021 navn til Ferrum Robotics A/S.

KP Robotics – nu Ferrum Robotics – står i dag et helt andet og bedre sted end det gjorde til-bage i juni 2020. En række projekter hos nogle af landets største fødevareproducenter er netop afsluttet og godkendt. CEO i Ferrum Group Peter Høegh Jensen lægger ikke skjul på, at det har været en krævende og særdeles kostbar pro-ces, men perspektiverne for Ferrum Robotics er stadig meget lovende, vurderer han.

”Der skal ikke herske tvivl om, at overtagelsen efter KP Automation – og vores tilbud til ud-valgte nøglekunder om at færdiggøre en række igangværende projekter har været en temmelig kostbar proces. Vi har medarbejdere, der har slidt og slæbt med færdiggørelse af projekter-ne. Jeg er stolt over, at vi er kommet i mål med at afslutte de igangværende projekter, men faktisk endnu mere stolt over, at vi i processen er lykkedes med at opbygge nye, tætte relatio-ner til disse nøgle-kunder.”, fortæller CEO Peter Høegh Jensen.

Peter Høegh Jensen fortæller desuden, at flere af de implicerede kunder har afgivet ordre på nye spændende automations- og robotprojekter.

Specialet i robotteknik skulle være med til at cementere Ferrums position som industriens full-service partner, og den ambition er, ifølge Peter Høegh Jensen, opfyldt. I forvejen tæller gruppens specialer bearbejdning af stål/rustfrit stål, CNC- og pladebearbejdning, automation, spildevandsløsninger og alle former for indu-striservice. Gruppen holder til på Vejlbyvej i Fredericia, hvor virksomheden råder over 3.500 kvadratmeter i form af produktionsfaciliteter, maskinværksted og lager.

Peter Høegh Jensen forklarer, hvordan grup-pens selskaber komplementerer hinanden: ”Vi oplever store synergier mellem de forskellige selskaber i gruppen. Særligt Ferrum Automa-tion og Ferrum Robotics kører et tæt parløb i dagligdagen – faktisk mærker vores kunder slet ikke, at aktiviteterne er opdelt i forskellige selskaber.

For dem er vi Ferrum Group og hele vores filosofi er netop, at lette vores kunder for den kompleksitet og de besværligheder, der kan være forbundet med projektledelse, indkøb og modernisering af produktionsapparatet. I os har de én partner – og vi kan løse alt, hvad de måt-te komme med.”

Ferrum Robotics fortsætter med at være om-drejningspunkt for Ferrums aktiviteter inden for robotteknik og engineering. Der vil fortsat være fokus på Food & Beverage, men CEO Peter Høegh Jensen slår fast, at alle producerende virksomheder er en del af målgruppen for Fer-rum Robotics.

Flere nyheder

Ferrum Group udvider med spildevandsløsninger

Ferrum Group udvider forretningen igen – denne gang med en stærk spildevandsløsning – Ferrum Wastewater Solution Ferrum Wastewater Solution tilbyder montage og installation af spildevandstekniske udstyr og komplette anlæg og favner over mange kompetencer op mod de...

læs mere

Ferrum får igen nyt website

Ferrum får igen nyt website – Vi lever i en verden hvor udviklingen foregår kontinuert og med stor hastighed, og vil man være med handler det om at udvikle sig hele tiden. Vores nye website udtrykker den fortsatte udvikling, Ferrum gennemgår, ligesom den klart...

læs mere

Ferrum investerer i svejserobot

Som et led i Ferrum´s fortsatte udvikling, har vi valgt at investere i en Svejserobot. Vi har valgt at investere i løsningen fra svejsehuset, med deres intelligente svejserobot Ro-Buddy. Ro Buddy løsningen er baseret på en collaborative Universal Robot, da den med sin...

læs mere

Ferrum er godkendt til levering af fødevarer kontakt udstyr

Hos Ferrum ønsker vi at have en kontinuerlig udvikling, samt leve op til de forventninger vores kunder stiller virksomheden. Ferrum har været i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, der er efterfølgende afholdt møde på virksomheden, for at blive godkendt til...

læs mere

Ferrum udvider bestyrelsen

Ferrum har pr. 22. marts 2019 udvidet bestyrelsen med endnu et medlem. Det nye medlem er Global Marketing Director Irene Plats, der tidligere har været tilknyttet Ferrum som ekstern konsulent inden for marketing og forretningsudvikling. På tidspunktet for Ferrums...

læs mere

Ferrum investerer

Ferrum investerer i 4-akset horisontalt drejecenter med integrerede roterende værktøjer. Det gør os i stand til at lave kompleks Y-aksebearbejdning med høj ydeevne, stivhed og præcision. Vi konstruerer alle tænkelige komponenter efter jeres behov. Læs mere her Flere...

læs mere

Ferrum kåret som Gazelle

For fire år siden stod den dengang nye administrerende direktør Peter Høegh Jensen foran en flok forundrede ansatte i en maskinvirksomhed og fortalte begejstret om strategiplaner og en tredobling af omsætningen inden for fem år. Flere af maskinarbejderne rystede på...

læs mere