END OF LINE SOLUTIONS
– FOOD & BEVERAGE

Fødevareindustrien er vores hjemmebane

I Ferrum Group har vi leveret en lang række fuldautomatiske og kundetilpassede End of Line-projekter til fødevareindustrien, hvilket har givet os dyb specialviden om håndtering af fødevarer. Vores tilgang til projekter er, at vi tager ejerskab og ansvar i hele processen. Vi vil have forståelse og indsigt i vores kunders forretning og behov, således at vores engagement og projektstyring skaber de optimale forudsætninger for projektet – uanset om vi udvikler specialmaskiner, konstruerer en større automatiseringsløsning eller optimerer bestående End of Line-løsninger.

Vi er markedets turnkey/full service robot- og automatiseringspartner

Vores specialiserede team af udviklingsingeniører, maskinkonstruktører og projektledere garanterer høj faglighed fra start til slut. De fleste dele og komponenter fremstilles i Ferrum Groups moderne produktionsfaciliteter på Fredericia-sitet, hvilket garanterer høj kvalitet og leveringssikkerhed i projektforløbet – samt en konkurrencedygtig markedspris. Med vores team og produktions-setup er vi ikke bundet af standardløsninger, men udvikler skræddersyede End of Line-løsninger, der løser specifikke opgaver hos kunderne – med fokus på kapacitet, performance (OEE), kvalitet og korte omstillingstider på udstyret. Vi løfter projektet fra A-Z og er uafhængige af underleverandører – fra indledende konceptudvikling til service-setup.​

Værdiskabelse gennem innovation og leverandøruafhængighed

Vi går til opgaverne med en nytænkende og positiv tilgang. Gennem årene har vi opsamlet viden og erfaringer fra vores kunder og vores netværk af højteknologiske leverandører – med fokus på at skabe maksimal værdi i det enkelte projekt. Vi er uafhængige, og arbejder med alle gængse robot- og udstyrsleverandører, så vi kan vælge den teknologiplatform, der skaber mest værdi og løser opgaven bedst for den enkelte kunde.​

Bliv klogere på Ferrum Groups øvrige kompetenceområder inden for robot- og automatisering. Læs mere om:

Ferrums innovative og egenudviklede Palleteringsløsninger

Produkthåndtering – herunder primær pak / sekundær pak til fødevarer

Ferrums innovative og egenudviklede robotværktøjer

Vores løsninger til vision- og kvalitetsinspektion

Vores kontrol- og inspektionsløsninger til fødevareindustrien

Ferrum Groups projektmodel:
fokus på kvalitet og fremdrift

Vores rolle som turnkey-leverandør af robot- og automatiseringsløsninger stiller store krav til projektstyringen. Med udgangspunkt i principperne i stage-gate-modellen har vi udviklet en projektmodel, som sikrer kvaliteten i løsningen samt fremdrift og overholdelse af tidsplanen:

  • Vores projektledere sikrer stram projektstyring for overholdelse af tidsplan
  • Vi sikrer kontinuerligt flow af information mellem alle projektdeltagere, internt samt eksternt
  • Klart definerede specifikationer sikrer transparens
  • Projektstyring med fokus på kritiske milestones, som godkendes af styregruppen, når projektets layout er færdigt

Dokumentation og CE-mærkning

Download PDF med beskrivelse af Ferrum Groups dokumentations-materiale, som medfølger leverancer af anlæg.

Du kan blandt andet læse om vores tre typer af dokumentation samt hvilke standarder CE-mærkningen følger.

TAG EN SNAK MED CARSTEN OM FERRUM GROUPS END-OF-LINE-LØSNINGER

Carsten Jørgensen er vores robot- og automatiseringsekspert med stor erfaring i udvikling og implementering af alle typer End-of-Line-løsninger.

Tag en snak med Carsten om mulighederne for at optimere palletering, pakning, produkthåndtering mv. i jeres virksomhed.

Besøg Ferrum Groups LinkedIn virksomhedsside

Carsten kan kontaktes
på telefon: +45 5125 5158 eller
på mail: caj@ferrum-group.dk
Se Carsten's LinkedIn-profil

Udfyld formularen og så vender vi hurtigt tilbage til dig