Salgs- & leveringsbetingelser

1. Omfang

Hvor ikke andet er skriftligt aftalt, sker ethvert salg på nedenfor nævnte betingelser

2. Tegninger og specifikationer

Ordre igangsættes normalt efter kundens tegninger og specifikationer. Varen vil bliveleveret efter disse specifikationer og der kan ikke stilles krav herudover, evt. manglende specifikationer vil blive fastlagt af os efter bedste skøn.

3. Kundegods/ materialer

Når kunden leverer gods/ materialer, bærer kunden også ansvaret for evt. kassation som måtte opstå under produktionen. Der ydes ikke erstatningsgods/ materiale fra vor side. Såfremt derkøbes materiale efter kundens specifikationer ydes der ikke erstatningsmateriale ved kassation.

4. Hjælpeudstyr

Hjælpeværktøj, programmering o. l. fremstillet for ordrens gennemførelse er vor ejendom også når Kunden har erlagt en andel af disse omkostninger.

5. Tilbud / Pris

Tilbud er gældende i 30 dage. Der tages forbehold for ændret lev. tid grundet mellemordre.Tilbud er afgivet efter forespurgte specifikationer, ændringer herfra ved ordreafgivelsen kan kunSke skriftligt. Sådanne ændringer vil som regel medføre ændringer af pris m.m.ved førstegangsleveringer, er tilbud kun gældende for prøveserien, hvorefter tilbud for videre leverancer vil blive reguleret efter de faktiske forhold.

6. Levering

Levering sker ab. fabrik excl. emballage. Transporten vil blive arrangeret af os efter bedsteskøn. Der tages forbehold for forsinket levering, hvor forsinkelsen skyldes forhold, som vi ikkeer herre over.

7. Leveringsantal

Ferrum A/S forbeholder sig ret til over-/underlevering på 5% for antal over 50 stk.

8. Kvalitetssikring

Evt. reklamationer skal være os i hænde, senest 8 dage efter levering.

9. Betaling

Med mindre andet er aftalt erlægges betaling 8 dage netto.

10. Produktansvar

Vort produktansvar, dækker såvel personskade som tingskade forvoldt ved vor leverance,hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os, eller andre som vi har ansvar for.Vi er dog ikke ansvarlige overfor driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab, og hellerikke skade på køberens faste ejendom, løsøre eller produkt hvori varen indgår.

11. Force majeure

Vi er fritaget for ethvert ansvar i henhold til almindelig force majeure regler.