Wastewater Solution

Håndtering af spildevand

Ferrum Wastewater Solution tilbyder montage og installation af spildevandstekniske udstyr og komplette anlæg.

Vi favner over mange kompetencer op mod de danske spildevandskunder, som stiller høje krav til kvalitet og dokumentation.

Montage og installation af følgende:

  • Ristegods udstyr
  • Vaskepresse
  • Sandvasker
  • Pumpeudstyr
  • Rørmontage

Ferrum Wastewater Solution kan tilbyde en samlet entreprise inkl. PLC-løsning, herunder også VVS og ventilation leverancer med anerkendte samarbejdspartnere.

Rensning af spildevand

Rensningen af spildevandet foregår i flere trin og starter med mekanisk rensning, efterfulgt af en evt. biologisk og en kemisk rensning af spildevandet. Graden af rensningen afhænger af jeres behov.

De forskellige processer er:

  • Mekanisk rensning: Mekanisk rensning – eller forbehandling – renser spildevandet for fedt og store partikler. Teknologierne, der bruges, er udligning, flotation, tromlefilter eller indløbsriste.
  • Biologisk rensning: Biologisk rensning fjerner kvælstof og organisk stof i spildevand.
  • Kemisk rensning: Ved kemisk rensning fjernes de fleste metaller fra opløsninger.
  • Bundfældning eller separering: Ved bundfældning – eller separering – adskilles slam og det rensede spildevand.

Ferrum Wastewater Solution tilbyder og anvender nøglemaskiner for mekanisk rensning af spildevand fra en tysk anerkendt maskinleverandør til spildevandssektoren.

Pladebearbejdning

Vi leverer altid vores laserskårne emner fuldt afgratet ved hjælp af vores timesaver afgratningscenter.