END OF LINE SOLUTIONS
– FOOD & BEVERAGE

Fødevareindustrien er vores hjemmebane

I Ferrum Group har vi leveret en lang række fuldautomatiske og kundetilpassede End of Line-projekter til fødevareindustrien, hvilket har givet os dyb specialviden om håndtering af fødevarer. Vores tilgang til projekter er, at vi tager ejerskab og ansvar i hele processen. Vi vil have forståelse og indsigt i vores kunders forretning og behov, således at vores engagement og projektstyring skaber de optimale forudsætninger for projektet – uanset om vi udvikler specialmaskiner, konstruerer en større automatiseringsløsning eller optimerer bestående End of Line-løsninger.

Vi er markedets turnkey/full service robot- og automatiseringspartner

Vores specialiserede team af udviklingsingeniører, maskinkonstruktører og projektledere garanterer høj faglighed fra start til slut. De fleste dele og komponenter fremstilles i Ferrum Groups moderne produktionsfaciliteter på Fredericia-sitet, hvilket garanterer høj kvalitet og leveringssikkerhed i projektforløbet – samt en konkurrencedygtig markedspris. Med vores team og produktions-setup er vi ikke bundet af standardløsninger, men udvikler skræddersyede End of Line-løsninger, der løser specifikke opgaver hos kunderne – med fokus på kapacitet, performance (OEE), kvalitet og korte omstillingstider på udstyret. Vi løfter projektet fra A-Z og er uafhængige af underleverandører – fra indledende konceptudvikling til service-setup.​

Værdiskabelse gennem innovation og leverandøruafhængighed

Vi går til opgaverne med en nytænkende og positiv tilgang. Gennem årene har vi opsamlet viden og erfaringer fra vores kunder og vores netværk af højteknologiske leverandører – med fokus på at skabe maksimal værdi i det enkelte projekt. Vi er uafhængige, og arbejder med alle gængse robot- og udstyrsleverandører, så vi kan vælge den teknologiplatform, der skaber mest værdi og løser opgaven bedst for den enkelte kunde.​

KUNDESPECIFIKKE PALLETERINGSLØSNINGER

Palletering af alle typer fødevareprodukter

I Ferrum Group har vi udviklet en lang række kundetilpassede palleteringsløsninger til fødevarebranchen. En End of Line-palleteringsløsning består som udgangspunkt af en friarmsrobot med et robotværktøj, der kombineres med transport- og logstiksystemer til understøttelse af løsningen. En palleteringsløsnings succes afhænger i høj grad af kvaliteten og performance af robotværktøjet eller robothovedet. Derfor specialudvikler og producerer vi selv de specifikke robotværktøjer, som håndterer kundernes produkter. Dette giver os fleksibiliteten til at udvikle palleteringsløsninger med høj performance, der kan håndtere langt de fleste produkttyper i fødevarebranchen.

Automatisk palletering tilpasset jeres fabrikslayout

Løsningerne tilpasses det aktuelle fabrikslayout og jeres ønsker til produktflow, og der kan integreres eksisterende eller nyt periferiudstyr, som fx folievikler eller palleetikettering.

Vi udvikler og tilpasser stand-alone palleteringceller eller turn–key løsninger til den aktuelle opgave og altid med fokus på følgende hovedpunkter:

 • Fuld fleksibilitet
 • Høj kapacitet
 • Minimering af produktspild
 • Modularitet og skalérbarhed af løsningen
 • Høj grad af tilgængelighed vedrørende drift, rengøring og service
 • Hygiejne
 • Materialevalg
 • Sikkerhed

Specialudviklede robotværktøjer/robothoveder gør forskellen

Vi har stor erfaring med egenudvikling og produktion af robotværktøjer til brug i fødevareindustrien, herunder:

 • Vakuumsug/vakuumgriber/vakuumværktøj – egnet til håndtering af papkasser af alle slags, WA-kartoner, folierede produkter, vakuumpakkede produkter, lukkede kasser og sække
 • Spadegriber/spadeværktøj/sliding hand – egnet til håndtering af papkasser, bakker, trays og plastkasser
 • Sækkegriber – egnet til håndtering af sække, typisk af papir og plastik
 • Kassegriber – egnet til bakker, trays, plastikkasser, interne lagermedier, SRS-kasser

Vi tilbyder tre hovedtyper af palleteringsløsninger til simple såvel som komplekse End of Line palleteringsløsninger, hhv. palletering, depalletering og mix-palletering:

Palletering af produkter

En palletering består af en proces, hvor en friarmsrobot med et customized robotværktøj griber et emne på et transportbånd/conveyor og placerer den på en palle i et bestemt mønster.

Depalletering
 

Depalletering er en proces, hvor en friarmsrobot griber produkter på en palle og føder et procesanlæg. I fødevarebranchen griber robotten primært produkter, der er emballeret i deres primære emballage, såsom folier og poser eller fx tomme plastkasser ​

Mixpalletering & mixpakning

Mixpakning er en proces, hvor et antal forskellige produktvarianter pakkes i den samme kasse/emballage.​
Mixpak kan levers som et selvstændigt anlæg eller som en integreret del af en pakkelinje, hvor der pakkes produkter fra produktionslinjen og tilføjes et eller flere tilsatsprodukter, fx fra en palle eller et transportbånd. ​

Mixpalletering er en proces hvor der fuldautomatisk palleteres forskellige Kasser/produkter på den samme palle tilpasset levering til fx retail-kunder.​

INNOVATIVE ROBOTVÆRKTØJER
– BLIV KLOGERE PÅ MULIGHEDERNE

Download et whitepaper med gennemgang af udvalgte robotværktøjer, som vi har udviklet til kunder i fødevarebranchen. Udviklingen af effektive robotværktøjer er en af forudsætningerne for at få succes med et robot- og automatiseringsprojekt. Bliv klogere på hvordan vi går til opgaven, når vi konstruerer customized robotværktøjer til fødevareindustrien.

10 + 8 =

Automatiseret pakning af fødevarer

Primær pakning – løsninger til uemballerede fødevarer

I Ferrum Group udvikler vi custom-løsninger til primær pak/pakning af uemballerede fødevarer. Vi leverer løsninger, der lever op til designregler, sporbarhed og certifikater, og som i det hele taget er i overensstemmelse med kravene i EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Vi har erfaring med primær pak af færdigvarer i den endelige slutkunde-emballage samt foliering og emballering af produkter til videre intern eller ekstern forarbejdning.

Vi leverer dybtrækkere og termoformere til emballering som en del af en samlet løsning, men har også mulighed for at integrere til emballeringsløsninger, der er leveret af andre leverandører.

Case Primær pakning – Håndtering og ilægning af mozzerella-blokke i GEA PowerPak

 • GEA, CMT Plant for mozzerella produktion. GEA er turnkey leverandør af proceslinjen.
 • Ferrum Group er leverandør af robotanlæg for håndtering og ilægning afmozzerella-blokkei GEA´s PowerPak.
 • Kapacitet 4-8 tons mozzarella ost pr. Time.
 • Produkter 2,5 kg mozzerella blokke
 • Ferrums leverance indeholder udover harwareleverancen også:
 • Idé generering, Udarbejdelse af løsning og layout, Udvikling og konstruktion af udstyri henhold til EHEDH(1) principper(European Hygienic Engineering & Design Group),Software for PLC, HMI og Robotter, samt kommunikation med overliggende systemer.

Sekundær paknings-løsninger til emballerede fødevarer

Sekundær pakning består af en pakkeproces, hvor produkter i deres primære emballage pakkes i fx pap- eller plastikkasser, som til sidst palleteres. Vi har stor erfaring med udvikling af løsninger til sekundær pakning af alle typer af fødevareprodukter. I processen mellem pakning og palletering kan vi integrere kontrolmekanismer, såsom leak tests.

Periferiudstyr til sekundær pakning

Folieviklere og labelmaskiner til paller er typisk løsninger, vi leverer som sidste led i en turnkey-løsning. Vi har dog også mulighed for at levere udstyr til foliering, labelpåsætning, inkjet-printere, metaldetektorer, checkvejere, labelinspektion/visuel kontrol, banderolemaskine etc. på paller som integrator/stand alone-løsning.

Case Sekundær pakning og palletering i dansk mejeri

Løsning
Turnkey solution for end-of-line

Udførsler

 • Idé generering 
 • Udarbejdelse af løsning og layout
 • Udvikling og konstruktion af maskiner 
 • Integration af 3. parts udstyr
 • Flytning og integration af eksisterende udstyr
 • Software for vision, PLC (PackML), HMI og Robotter samt kommunikation med overliggende systemer
 • Projektledelse
 • Dokumentation og CE-mærkning 

Case Vision-systemer til Aqua d’Or i Brande

For Aqua d’Or i Brande har vi leveret et vision-system til detektering af ovale kapsler, som påføres plastflasker. Problemet med ovale kapsler er, at de resulterer i mange stop i produktionen, da kapslerne sidder fast i transportrenderne frem mod tapmaskinen. Aqua d’Or ønskede en løsning, hvor de ovale kapsler kunne frasorteres, således at produktionsstop med tabt produktion til følge undgås.

Løsningen er et vision-system, som er placeret umiddelbart før kapslerne når ud i transportrenderne. Et kamera detekterer de ovale kapsler, og et udsmidersystem sørger for de bliver frasorteret.

Hastighed: 670 kapsler i minuttet.

Ferrum Groups projektmodel:
fokus på kvalitet og fremdrift

Vores rolle som turnkey-leverandør af robot- og automatiseringsløsninger stiller store krav til projektstyringen. Med udgangspunkt i principperne i stage-gate-modellen har vi udviklet en projektmodel, som sikrer kvaliteten i løsningen samt fremdrift og overholdelse af tidsplanen:

 • Vores projektledere sikrer stram projektstyring for overholdelse af tidsplan
 • Vi sikrer kontinuerligt flow af information mellem alle projektdeltagere, internt samt eksternt
 • Klart definerede specifikationer sikrer transparens
 • Projektstyring med fokus på kritiske milestones, som godkendes af styregruppen, når projektets layout er færdigt

Dokumentation og CE-mærkning

Download PDF med beskrivelse af Ferrum Groups dokumentations-materiale, som medfølger leverancer af anlæg.

Du kan blandt andet læse om vores tre typer af dokumentation samt hvilke standarder CE-mærkningen følger.