Turnkeyløsninger

Erfaring på mange niveauer og fra mange forskelligartede industrier gør, at vi i dag mestrer de discipliner, vores industrikunder har behov for, når de står overfor et større anlægsarbejde i produktionen.

Det kan være ombygning og modernisering af en komplet produktionslinje, udskiftning af maskiner/kolonner, integration af delanlæg på en eksisternde produktionslinje, nyudvikling af linje eller produktionscelle, osv.

Vores kompetencer inden for udvikling og implemetering af løsninger til industrien gør os i kombination med vores tætte relationer til udvalgte samarbejdspartnere til en attraktiv turnkey-leverandør.

Udover udvikling og implementering af selve produktionsudstyret, kan vi tilbyde at klargøre bygning og gulv før installation af nye maskinanlæg. Vi tager os kort fortalt af alt. Typisk er vi med fra den tidlige idéfase til fuld implementering og efterfølgende uddannelse af operatører og brugere.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre tryghed igennem hele projektfasen og gør således meget ud af løbende at præsentere projektets fremdrift. Kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig videre med dit næste anlægsprojekt – hvadenten det er stort og komplekst eller mindre og overskueligt.

Case: Øget fleksibilitet i forhold til produktmix på tappekolonne

Kundens udfordring:

Kunden efterspurgte større fleksibilitet i forhold til produktmix på en tappekolonne. Kolonnen skal ombygges for at øge variationen af flasketyper fra 1 til 3 typer.

Løsning fra Ferrum:

Ferrum udvælges som turnkey-leverandør til ombygning af hele tappekolonnen. Ferrum står for den samlede entreprise og har således ansvaret for indkøb af maskiner og udstyr til projektet, projektledelse samt fuldt ansvar for levering og installation, opfyldelse af kapacitets- og kvalitetsmål.

Resultat:

En tryg kunde fra start til slut.

Wastewater Solution

Ferrum Wastewater Solution tilbyder montage og installation af spildevandstekniske udstyr og komplette anlæg.