pallekontrol

Vi har udviklet et scanningssystem til kvalitetssikring af paller. Systemet er udviklet som et selvstændigt anlæg, der kan integreres i de fleste pallehåndteringsanlæg.

Med Ferrum Pallekontrol får du en fuldautomatisk løsning, der frasorterer defekte paller før de entrerer din produktion. Det betyder, at systemet kan spare dig for dyre stop forårsaget af defekte paller.

Ferrum Pallekontrol kontrollerer pallerne for:
  • Udstikkende søm
  • Fastklemt affald
  • Støv og snavs
  • Manglende/defekte dele

Scanningssystemet er udstyret med visionsystemer og har en kapacitet på op til 240 paller i timen afhængigt af anlægget, det monteres på.

Visionsystemer

I kombination med vores ekspertise inden for produktionsstyring og automation leverer vi højtydende visioninspektionssystemer.

Projekter med visionsystemer varierer fra levering af stand-alone enheder til nøglefærdige visioninspektionssystemer med tilhørende håndteringsudstyr. Projekternes kompleksitet spænder fra et enkelt kamerasystem til flerkameraløsninger, der udfører flere inspektionsopgaver.

Alle visionopgaver starter med en rådgivende samtale, hvor vi sammen med kunden afvejer muligheder og begrænsninger. Visionsystemet træffer matematiske beslutninger på basis af de algoritmer, vi indlægger i systemet. Det betyder, at vores kunder får en matematisk afvejning af om et emne er inden eller uden for specifikationen. Vi har erfaring med, at mange kunder bliver overraskede over, hvor effektivt en visionløsning er, og derfor oplever en høj kassationsrate umiddelbart efter opsætning af et visionsystem. Derfor tilbyder vi altid at lave et forprojekt, hvor vi tester lyssætning, hastigheder og opløsninger i vores eget værksted, før vi afgiver det endelige tilbud.

Når forprojektet er afsluttet, gennemgår vi resultaterne med kunden for at afstemme de gensides forventninger til projektet.

Når visionsystemet er installeret og idriftsat, sørger vi for den nødvendige oplæring, ligesom vi yder løbende support for at opretholde en høj driftseffektivitet på anlægget.

Service & vedligehold

Ferrum har specialiseret sig i at højne den driftsmæssige stabilitet hos vores kunder. Vi stiller med et service- og vedligeholdelsesteam, der tilpasses dit aktuelle behov.