Automation

Behovet for automation er stigende i den globaliserede konkurrence om kunderne, hvor det efterhånden er timelønnen, der udgør den væsentligste konkurrenceparameter. Udover at frigøre menneskelige ressourcer til andre og ofte langt mere lønsomme opgaver, bidrager automation også til at afvikle processer på en mere intelligent måde. Med automation følger muligheden for at indsætte selvregulerende kredsløb, hvor maskiner og udstyr automatisk indstiller sig jf. de datainput, de modtager fra de intelligente styringer, fra automatiserede kvalitetskontrolsystemer eller fra ordre- og økonomisystemer.

Uanset hvilken proces, du ønsker automatiseret, har vi kompetencerne til at løse opgaven – enten in-house eller sammen med dygtige samarbejdspartnere. Ud over design og engineering tager vi gerne det fulde ansvar for dit automationsprojekt med alt, hvad dertil hører.

Den teknologiske udvikling inden for automation går voldsomt stærkt i disse år. Digitaliseringen af virksomheder, funktioner og processer breder sig med lynets hast til produktionshallerne, hvor selv meget simpelt udstyr kan kommunikere, styres og overvåges via mobil-apps og andre moderne kommunikationsplatforme. Kun ved at samarbejde med de allerbedste på dette felt, kan du være sikker på, at du får den rette, fremtidssikrede løsning.

Intelligente styringer

Intelligente styringer i produktionen indsættes for at skabe optimale betingelser for drift og vedligehold. Målet er øget produktivitet, og det er her Ferrum kommer ind i billedet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder med at producere mere effektivt, mere fleksibelt og mere sikkert.

Ved hjælp af industrielle styresystemer og kontrolenheder som f.eks. PLC, SCADA, servo, frekvensomformere og andre programmerbare enheder tilfører vi så at sige yderligere intelligens til dit produktionsapparat. Hvad enten der er tale om intelligente styringer til en enkelt maskine eller et komplet automationsanlæg til en hel produktionslinje sørger vi for, at du som produktionsansvarlig opnår dine mål i forhold til f.eks. produktivitet, sporbarhed og kvalitet.

IT er efterhånden en integreret del af moderne produktionslinjer, hvor masser af udstyr og maskiner nu kan gå direkte på internettet. Det skaber et behov for øget it-sikkerhed, men også nye muligheder for fjernbetjening og –overvågning via mobiler og tablets. Ferrum har indgået partnerskab med IT-huset Zantio, der har speciale i netop netværk og it-sikkerhed.

Produktion af styretavler

For at sikre, at vores kunder altid modtager en styretavle i fuld overensstemmelse med specifikationen, har vi udviklet faste procedurer, der sørger for, at vi opfylder gældende myndighedskrav, aktuelle industrinormer og eventuelle designkrav fra vores kunder. Udover hurtig ekspedition, sikrer vores faste procedurer, at vi aldrig går på kompromis med sikkerhed, holdbarhed og kvalitet.

Med mindre du som kunde har krav til et særligt paneldesign, opbygger vores tavleeksperter tavlen jf. vores egne standarder. Vi leverer en komplet, gennemtestet og CE-mærket tavle og tager os således af alt fra indkøb, opbygning, test og installation af store og små industrielle styretavler.

Før vi sætter produktionen i gang foretager vi en indledende gennemgang af specifikationen for at vurdere de gældende myndighedskrav, ligesom vi foretager en risikoanalyse for at afgøre, om der er krav, der kan have indflydelse på projektets funktionalitet og tidsplan.

Tavlerne bygges i vores værksted og leveres med den nødvendige dokumentation.

HMI & SCADA

Efterhånden som evnen til at gøre aktivt brug af data i produktionsmiljøet bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter, skaber muligheden for at udnytte realtidsinformation mere og mere værdi for den moderne industrivirksomhed. Værdien udmønter sig i mere effektive processer, øget rentabilitet, større pålidelighed, forbedret sikkerhed, øget fleksibilitet og højere oppetid på udstyr og aktiver.

I den digitale tidsalder, der allerede har holdt sit tydelige indtog i mange danske fremstillingsvirksomheder, fortsætter SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) som en platform til indsamling af data og udveksling af oplysninger med virksomhedens øvrige kontrollag. Vi ser flere og flere eksempler på, at SCADA også benyttes som gateway til virksomhedens ERP-løsning.

SCADA fungerer endvidere som et vigtigt beslutningsværktøj for produktionsledelsen, der kan granske historik, realtidsdata, skræddersyede KPI-analyser, workflows i forbindelse med planlægning, vedligehold og asset management.

Garant for brugervenlig HMI

Vores SCADA-programmører designer grænseflader, der tilgodeser jeres specifikke behov for monitorering og on-the-fly analyser. Vi udarbejder layouts og dataflows, der godkendes af dig som kunde, før vi går i gang.

Udover SCADA-interfaces leverer vi operatørpaneler til maskiner og udstyr. Udviklingen af brugervenlig HMI (Human Machine Interface) er en af vores absolutte styrker. Alle vores automationsteknikere har haft deres daglige gang på produktionsgulvet, hvor de ved selvsyn har erfaret, hvad det betyder, at have entydige og logiske betjeningspaneler, der let og ubesværet kan betjenes af alle faggrupper.

PLC-styringer

Store teknologiske fremskridt som selvkørende og futuristiske robotter, kunstig intelligens, højteknologiske sensorer, Cloud Computing og Big Data er i fuld gang med at ændre produktionsmiljøet overalt i industrien. Den nye tidsalder kaldes Industry 4.0, og faktisk er PLC’en udset til fortsat at spille en afgørende rolle som hjertet i den overordnede maskinstyring.

Hos Ferrum arbejder vi med alle gængse PLC-fabrikater som f.eks. Siemens, Rockwell Automation og Omron. Vi er optaget af, hvad der tjener vores kunder bedst og vælger således altid den løsning og det fabrikat, der giver mest mening for dig som kunde. Udover at udvikle nye maskinstyringer foretager vi også ændringer og optimeringer på eksisterende PLC-anlæg.

Styrken ved et samarbejde med os på PLC-siden er, at du får en fabrikatuafhængig leverandør, men vigtigst af alt, så får du en samarbejdspartner, der forstår at integrere din PLC-løsning med andet nyt og/eller eksisterende produktionsudstyr.

Motion og drives

I moderne produktionsanlæg med mange produktskift og lave seriestørrelser forekommer der typisk mange starter og stop af motorer, pumper og generatorer, hyppige værktøjsskift og selvregulerende omstilling af maskiner, fremtræk af materialer og mange andre former for automatiserede processer, der skal foregå med en høj grad af præcision. Det er her motion og drives kommer ind i billedet.

Motion og drives dækker over vores kompetencer inden for programmering af softstarters, frekvensomformere, motion controllers samt servodrev og servoforstærkere.

Har du brug for fuld digital kontrol over position, hastighed eller drejningsmoment (synkron/ asynkron) vil et servodrev ofte være den rigtige løsning.

Frekvensomformere benyttes til motorbeskyttelse og til regulering af motorhastigheder. Den variable hastighed sørger for, at en motor, pumpe eller en kompressor ikke bare kører på fuld styrke, men kun lige akkurat ved den hastighed, der kræves for at løse opgaven. Det sparer industrien for store mængder CO2 i form af et reduceret elforbrug. Elektriske motorers forbrug i industrien udgør ca. 25 % af verdens samlede elforbrug. Ved at benytte frekvensomformere kan forbruget reduceres radikalt.

Ønsker du mere viden om, hvor mange kWh du kan spare ved at indsætte frekvensomformere og ønsker du at vide, hvordan de kan sikre dig en længere levetid på dine motorer, så tøv ikke med at kontakte vores automationsteknikere med speciale i motion og drives.

Hos Ferrum har vi specialiseret os i programmering og integration af softstarters, frekvensomformere, motion controllers samt servodrev og servoforstærkere fra en række førende brands, herunder Rockwell Automation, Siemens og Omron.

Robotteknik

Megatrends så som globalisering og digitalisering forandrer verden med en hidtil uset hastighed. De forandringer er vi alle en del af og i Ferrum er det en drivkraft for os at være med til at skabe innovative løsninger, der automatiserer og effektiviserer morgendagens produktion. Et væsentligt indsatsområde i den forbindelse er robotteknologi. Vi udvikler automationsløsninger opbygget omkring alle typer af robotter, hvad enten der er tale om traditionelle 4- og 6-aksede industrirobotter, der afhjælper tunge løft og ensidigt gentagne arbejde, mindre artikulerede robotter, der er nemme at programmere, intelligente robotter, der kan samarbejde med mennesker eller mobile AGV’er.

Udviklingen inden for robotteknik accelererer hastigt i disse år og hos Ferrum ønsker vi til hver en tid at være på højde med udviklingen. Det skylder vi vores kunder. Derfor har vi valgt at være leverandøruafhængige, når det kommer til robottyper og fabrikater.

Vi kan således tilbyde robotløsninger til automatisering af mange forskellige processer og leverer gerne en komplet robotcelle med alt, hvad dertil hører af HMI, transportudstyr, robotværktøjer og sikkerhed.

Der er mange argumenter, der taler for brugen af robotter, særligt i disse år, hvor trenden går i retningen af lavere seriestørrelser og dermed et voksende behov for fleksible processer. Kvalitet er fortsat en vigtig konkurrenceparameter, ligesom mange industrivirksomheder stadig har uønskede manuelle processor, der kan være skyld i nedslidning af personalet. Uanset hvad bevæggrundene er, kan vi hjælpe dig med at sammensætte en fremtidssikret robotløsning.

robotics

Med etableringen af KP Robotics cementerer Ferrum Group sin position som industriens full-service partner.